Welkom

op de '
Vroegherkenning/Vroegdiagnose Symptomatrix' pagina.

(
Ľ Heeft u onderstaande opsomming van klachten en de toelichtingen reeds op een voorgaande pagina gelezen, ga dan verder voor het invullen van de Symptomatrix door hier te klikken ę).

Zo niet, lees dan vanaf hier verder.

Zonder anderen uit te
sluiten, kan de Symptomatrix van groot belang zijn voor vrouwen en mannen vanaf circa 45 jaar met uiteenlopende al dan niet vreemde en/of vage klachten die niet verminderen en/of zonder diagnose zijn.

Vormen die klachten een combinatie van:
 

   ●  vermoeidheid, lusteloosheid
   ●  lichamelijke malaise en zwakte
   ●  stijfheid in spieren en gewrichten
   ●  hoofdpijnen, migraine
   ●  stijve kaken
   ●  veranderd gezichtsvermogen
   ●  slecht zien, blindheid
   ●  koorts

   ●  gevoelige hoofdhuid
   ●  opgezette aderen aan de slapen
   ●  kaakpijn bij het kauwen
   ●  problemen met de tong
   ●  neerslachtigheid, depressie
   ●  gebrek aan eetlust
   ●  ongewoon gewicht verlies
   ●  ongewone transpiratie / nachtzweten

dan kan dat wijzen op de ontwikkeling van de aandoeningen Arteriitis Temporalis en/of Polymyalgia Rheumatica. Het is dan raadzaam om verder te gaan op deze Symptomatrix pagina.


Toelichting

Arteriitis Temporalis (Reuscel Arteriitis, AT) is een reumatische ontsteking van de middelgrote en grote bloedvaten, een vasculitis. Die uit zich voornamelijk in de slagaderen van het hoofd, met name aan de slapen.
Een aantal wetenschappelijk bekende kenmerken van de ziekte staat hierboven en in de hierna volgende Symptomatrix.
Bij hoge uitzondering en als gevolg van vertraagde diagnose en te late behandeling kan de aandoening ontaarden in de multiple vorm en daardoor een fataal verloop krijgen.

PatiŽnten met AT lijden doorgaans, maar niet altijd, gelijktijdig aan Polymyalgia Rheumatica (PMR). Dat zijn reumatische ontstekingen in het gehele lichaam, in het bijzonder in de schouders, bovenarmen, het bekken en de bovenbenen. Kenmerkend is dat de pijn zich voordoet aan beide zijden van het lichaam.

Beide aandoeningen zijn in het algemeen goed te genezen, mits ze vroegtijdig worden ontdekt en dus snel worden behandeld: Vroegherkenning > Vroegdiagnose.

AT en PMR worden veelal beschouwd als auto-immuun aandoeningen.
Ze behoren tot de zes- tot achtduizend zo genaamde Zeldzame Ziekten, internationaal aangeduid met Rare Diseases en Orphan Diseases.Waarom de Symptomatrix ©

Naar blijkt, is het niet altijd mogelijk om in klachten een onderlinge samenhang te zien en aldus AT en PMR vroegtijdig te herkennen.
Klachten/symptomen worden niet zelden geruime tijd afzonderlijk behandeld, bijvoorbeeld als kou / verkoudheidsverschijnselen of als aandoeningen die door fysiotherapie kunnen verdwijnen. Doorgaans zonder resultaat; de klachten blijven of keren terug.
Daardoor is niet uit te sluiten dat een diagnose AT en/of PMR, en dus adequate behandeling en medicatie, (te) lang op zich laten wachten, evenals snelle genezing.
Dientengevolge lijden patiŽnten niet zelden aan onnodige verergering van AT en/of PMR, met alle gevolgen en risico's van dien.
Onder het motto 'Eerder herkend, Eerdere diagnose = Betere Prognose' beoogt de Symptomatrix te helpen deze problemen te overwinnen en het diagnose traject aanzienlijk te bekorten.
 


Huisarts

De huisarts is zonder enige twijfel het juiste adres voor een diagnose of verwijzing daarvoor naar een specialist.
De Symptomatrix is dus niet bedoeld voor zelfdiagnose. Het is een hulpmiddel voor u en uw arts om snel tot een diagnose te komen: een combinatie van meerdere onderstaande klachten is reden om uw huisarts te bezoeken, al dan niet opnieuw.


Stap 1.: Invullen van de Symptomatrix

Verdenking: Arteriitis Temporalis en/of Polymyalgia Rheumatica

         

 

 

  vrouw

 

 

  man

 

 

  uw leeftijd
< Land
 
 
 A. Meest voorkomende klachten
         

 

01.

 

Verminderde gezondheid, een gevoel van lichamelijke malaise en zwakte, al dan niet gelijkend op griep

 

02.

 

Vermoeidheid en lusteloosheid, waarin geen verbetering komt door meer slaap, vitaminen en dergelijke

 

03.

 

Neerslachtigheid, depressie

 

04.

 

Gebrek aan eetlust

 

05.

 

Ongewoon gewicht verlies (niet als gevolg van een dieet)

 

06.

 

Koorts

 

07.

 

Hoofdpijnen, al dan niet aan beide zijden van het hoofd, al dan niet pulserend (golvend), en die niet over gaan met gewone pijnstillers

 

08.

 

Hoofdpijnen (07.) die op migraine lijken

 

09.

 

Stijfheid in de kaken, al dan niet pijnlijk bij het kauwen

 

10.

 

Zwakte van en/of pijnen in de tong

 

11.

 

Blijvende of telkens terugkerende, al dan niet pijnlijke stijfheid in nek en/of rug en/of gewrichten en spieren

 

12.

 

Als gevolg van 11.: beperkingen in het bewegen, bijvoorbeeld bij opstaan, aankleden, wassen, het kammen van het haar en andere dagelijkse handelingen

 

13.

 

Vrij snel veranderd en/of verminderd gezichtsvermogen

 

14.

 

Opvallend gevoelige hoofdhuid

 

15.

 

Opgezette, al dan niet gevoelige of pijnlijke (slag)aders aan de slapen

 

16.

 

Ongewone transpiratie en/of nachtzweten

 

17.

 

Zijn uw klachten niet verminderd of zelfs toegenomen, ondanks meer beweging zoals gymnastiek, aerobics, zwemmen en dergelijke ?

 

18.

 

Heeft u de indruk dat allerhande klachten ondanks uw bezoek aan de huisarts, een specialist, door medicatie en/of door fysiotherapie toch niet weggaan ?

         
 
 B. Minder voorkomende klachten (a-typische klachten)
         

 

19.

 

Diepe oorpijn waarvan u, uw huisarts of specialist menen dat die door het vatten van kou of een verkoudheid is veroorzaakt maar niettemin niet weggaat

 

20.

 

Opmerkelijk verhoogde behoefte aan zoet/suiker, met inbegrip van suikerhoudende dranken en dergelijke

 

21.

 

Huidnecrose, ook onder het haar (huidnecrose is een vorm van afsterving van de huid)

 

22.

 

Problemen met slapen, bijvoorbeeld telkens wakker worden

         
 
 C. Aanvullende informatie
         

 

23.

 

Leeft u in een periode van stress, spanningen en druk, in het werk en/of privť ?

 

24.

 

Heeft u de laatste twee tot drie jaar een ernstige griepaanval, luchtweg infectie of daarop gelijkende aandoening gehad ?

 

25.

 

Zo ja, heeft u de indruk dat de verschijnselen niet volledig zijn verdwenen en de symptomen telkens lijken terug te keren ?

 

26.

 

Kunnen die naweeŽn en/of symptomen worden omschreven als niet of moeilijk uitslijtende verschijnselen van kou/verkoudheid en/of griep ?

 

27.

 

Leed of lijdt u aan constitutioneel eczeem (= dermatitis, [reumatische] ontsteking van de huid die doorgaans wordt behandeld met crŤmes die corticosteroÔden bevatten) ?

 

28.

 

Ontstonden uw klachten niet lang na het volgen van een dieet ?

 

29.

 

Andere klacht 1.:

 

30.

 

Andere klacht 2.:

 
 

Stap 2.: Afdrukken en naar de Huisarts

Maar alvorens de Symptomatrix af te drukken om er mee naar de huisarts en/of specialist te gaan, vraagt de Marijke Foundation uw medewerking.
 

Want terugkoppeling (feedback) is van groot belang !!

Gegevens over het verloop, dat wil zeggen vanaf uw eerste symptomen tot en met de definitieve diagnose door de huisarts en/of specialist, zijn zeer waardevol.
Die gegevens worden namelijk opgenomen in het epidemiologisch (statistisch) onderzoek van de Marijke Foundation.
De resultaten van dat voortdurend onderzoek worden gebruikt om de Symptomatrix waar nodig te verbeteren.

Uw gegevens hebben aldus invloed op de kansen van andere (potentiŽle) patiŽnten, die - net als u - op internet een verklaring voor hun klachten zoeken. De Symptomatrix helpt ook hen om snel een diagnose te krijgen en dientengevolge zo snel mogelijk te worden behandeld. Daardoor kan de schade die beide aandoeningen kunnen toebrengen, worden beperkt of zelfs voorkomen.

De Marijke Foundation vraagt derhalve of wij u te zijner tijd mogen herinneren aan het invullen van nog een klein aantal vragen in de 'Feedback Symptomatrix' nadat u de huisarts en/of specialist heeft bezocht.

 

 

Ja, ik werk graag mee aan het epidemiologisch (statistisch) onderzoek.
U mag mij mettertijd herinneren om de 'Feedback Symptomatrix' in te vullen.
Dit is mijn e-mail adres **:

 

** De Marijke Foundation is u zeer erkentelijk voor uw medewerking en garandeert dat uw gegevens/informatie uitsluitend worden gebruikt voor het eerder genoemde epidemiologisch (statistisch) onderzoek.

 

 

De Symptomatrix is nu compleet en gereed voor Verzenden en Afdrukken:

De Marijke Foundation adviseert u de afgedrukte Symptomatrix zo snel mogelijk te bespreken met uw huisarts en/of specialist.

 

 

 

Wetenschappelijke onderbouwing
Download: zie 'Refs. Symptomatrix'

Voorbehoud

De Marijke Foundation te Amstelveen plaatst deze diagnosehulp als service en ondersteuning.
Ze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor het gebruik van de op deze website geboden informatie, aanwijzingen en suggesties.

Copyrights
Het is niet toegestaan om deze publicatie of delen daaruit te vermenigvuldigen, te distribueren of te gebruiken, op welke wijze of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Marijke Foundation te Amstelveen.
Gebruik van de Symptomatrix is alleen toegestaan zoals ze is, dat wil zeggen zonder enige aanpassing of wijziging in tekst en methode.

 
Versie 3.0; © 2003-2014 Marijke Foundation - Amstelveen:
http://www.marijke-foundation.eu     info@marijke-foundation.eu